W terminie 23.03.2021 r. – 06.04.2021 r. prowadzony będzie nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych (ankiet, spotkania online), wyznaczony został obszar rewitalizacji Mała Wieś – Centrum, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w Gminie Mała Wieś.

Kolejnym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Mała Wieś na lata 2021-2030 jest określenie katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zwracamy się do Państwa o podzielenie się opinią, co warto zrobić na wyznaczonym obszarze.

Prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze itp. Szczególnie zachęcamy przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza. Przedsięwzięcia można zgłaszać dla obszaru rewitalizacji Mała Wieś – Centrum. Zgłoszenia można dokonywać wypełniając elektroniczny formularz na stronie: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mala_wies_nabor_przedsiewziec do 06 kwietnia 2021 rlub przesyłając wypełniony formularz (Załącznik 1) bezpośrednio na adres e-mail: gmina@malawies.pl.

Szczegółowe informacje w linku