Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął Uchwałę nr 20/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw  w 2021r. w województwie mazowieckim.

Zgodnie z w/w Uchwałą :

  1. Uprawa maku niskomorfinowego na obszarze województwa mazowieckiego w roku 2021r.  – Gmina Sanniki 3,00 ha.

W 2021r. w województwie mazowieckim nie ustala się powierzchni upraw maku innego niż niskomorfinowy.

  1. Uprawa konopi włóknistych na obszarze województwa mazowieckiego w 2021 r.  ustalona została na powierzchni 2.648,53 ha (w tym w Gminie Mała Wieś – 19,18 ha)

Ogłoszenie Wójta Gminy Mała Wieś

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 20/21 z dnia 23 lutego 2021 r.