Gmina Mała Wieś pozyskała 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 290820W WĘGRZYNOWO – ARCISZEWO STARE”.
Dotacja pochodzi ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach realizacji zadania zaplanowano modernizację drogi na odcinku 979 m (w stronę Orszymowa). Jest to kontynuacja modernizacji drogi gminnej nr 290820W rozpoczętej w 2019 roku polegającej na  przebudowie 990 metrowego odcinka drogi. Droga gminna Nr 290820W Węgrzynowo – Arciszewo Stare jest w złym stanie technicznym, warstwa asfaltu uległa zniszczeniu. W wyniku realizacji inwestycji objętej niniejszym wnioskiem poprawimy bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych oraz podniesiemy standard dróg na terenie gminy.