UKS GROT MAŁA WIEŚ serdecznie zaprasza wszystkich chętnych z terenu gminy mała wieś  i zaproszonych gości do wzięcia udziału w pierwszym gminnym turnieju tenisa stołowego w roku 2021 z cyklu

„II-GRAND PRIX TENISA STOŁOWEGO GMINY MAŁA WIEŚ”

oferta realizowana z zadania publicznego

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2021 R”

Turniej odbędzie się 29.05.2021 r. na hali sportowej w Małej Wsi. Zapisy dzieci w godz. 9-9.15, dorośli do godz. 10.00. Strat zawodów godz. 9.30

Turniej będzie rozgrywany w kategoriach:

  • Dzieci klasy 1-3
  • Dzieci klasy 4-8
  • Młodzież i dorośli

Kolejne turnieje: 28.08.2021r.,18.09.2021r. ,16.10.2021r.

Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany terminów w zależności od kalendarza rozgrywek MZTS i innych przyczyn nie zależnych od organizatora. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania sportowego stroju oraz obuwia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z pandemią COVID 19:

  • Każdy z uczestników turnieju ma obowiązek dezynfekowania dłoni wchodząc i wychodząc do/z hali sportowej;
  • Podczas korzystania z hali i pozostałej części obiektu obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu między korzystającymi z obiektu – 2 m;
  • Na terenie obiektu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (wyjątek stanowią zawodnicy grający przy stołach);

W przypadku naruszenia powyższych zasad oraz pozostałych obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 organizator ma prawo usunąć uczestnika z obiektu.