Zgodnie z regulaminem konkurs skierowany został do dzieci szkolnych z terenu Gminy Mała Wieś. W konkursie udział mogli brać uczniowie Przedszkola oraz Szkół Podstawowych klas I-III a udział w nim był dobrowolny i bezpłatny. Wszystkie prace wraz z kartą zgłoszeniową należało dostarczyć do 14.05.2021r do godz. 12.00 do Gminnego Centrum Kultury ,,MultiOsada” w Małej Wsi przy ul. Warszawska 31. W/w terminie zgłoszone zostało łącznie 19 prac.


Decyzją organizatora nie zostały wyłonione pierwsze 3 miejsca. Wszystkie prace zasłużyły na pierwsze miejsce.
Dzieci biorące udział w konkursie serdecznie zapraszamy po odbiór nagród od 21 maja tj. piątek w godzinach 08:00-16:00.
Informujemy, iż ze względu na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne w celu odbioru nagrody prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem tel: 570-604-310, aby ustalić dzień oraz godzinę spotkania. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego konkursu.