W związku z wystąpieniem w dniu 09 lipca 2021 r. na terenie gminy Mała Wieś (głównie w północnej części gminy) deszczu nawalnego, informujemy rolników, którzy ponieśli straty w uprawach o możliwości składania wniosków do tutejszego urzędu o oszacowanie strat, w terminie do dnia 20 lipca 2021 roku.
Wzór wniosku o oszacowanie szkód można pobrać TUTAJ oraz na stronach internetowych: www.mazowieckie.pl lub w Urzędzie Gminy Mała Wieś. Jednocześnie informujemy, że do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok oraz kserokopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ( IRZ).
Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy (pobierz wzór)
Osoby do kontaktu: Danuta Szmulewicz, Piotr Nowatkiewicz tel. 24/269 79 79,