W związku z dotychczasowym niewykonaniem przez Inicjatorów Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś, prawomocnego orzeczenia Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 05.07.2021 r. sygn.  I Ns 252/21,  zgodnie z którym na stronie internetowej Gminy Mała Wieś winno zostać zamieszczone sprostowanie dotyczące informacji zawartych w ulotce inicjatora Referendum poniżej publikuję treść postanowienia sądu.

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski

Wersja PDF [KLIK]