W związku z problemami technicznymi (awaria sieci energetycznej) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, iż wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych nastąpią NIEZWŁOCZNIE po usunięciu awarii.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi przypomina, iż zgodnie z decyzjami i informacjami przyznającymi świadczenia mają być one wypłacone do 30-go każdego miesiąca.