W związku z problemami technicznymi (awaria sieci energetycznej) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, iż wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych nastąpią NIEZWŁOCZNIE po usunięciu awarii.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi przypomina, iż zgodnie z decyzjami i informacjami przyznającymi świadczenia mają być one wypłacone do 30-go każdego miesiąca.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.