Mazowiecka Izba Rolnicza wspólnie z Wójtem Gminy Mała Wieś Panem Zygmuntem Wojnarowskim zorganizowała półkolonie dla dzieci z terenu Gminy Mała Wieś. Kierownikiem półkolonii była Pani Izabela Jeznach, a wychowawcami kolonijnymi Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi Pani Ewa Stefaniak i Animator Kultury GCK MultiOsada Pani Paulina Stępka.  Turnus półkolonijny trwał dziesięć dni od 13 do 26 sierpnia 2021 r. i wzięło w nim udział 35 dzieci rolników z terenu Gminy Mała Wieś. Uczestnikom zapewniono transport do i z miejsca organizowanych zajęć, wyżywienie, a także opiekę wychowawców kolonijnych, którzy czuwali nad bezpieczeństwem dzieci. Ponadto przygotowano interesujący sportowo-rekreacyjny program półkolonii,  podczas realizacji którego, dzieci nie mogły się nudzić. Uczestnikom półkolonii zapewniono liczne atrakcje m.in. zwiedzanie ZOO, seanse filmowe, zajęcia na basenie, kręgielni czy w parkach rozrywki.

W imieniu kierownika wyjazdu, wychowawców, dzieci i młodzieży oraz ich rodziców  serdecznie dziękujemy Mazowieckim Izbom Rolniczym, Wójtowi Gminy Mała Wieś, Samorządowemu Przedszkolu z Oddziałem Integracyjnym w Małej Wsi oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Małej Wsi za doskonałą współpracę podczas organizacji półkolonii. Wyrazy wdzięczności składamy również Panu Januszowi Królikowskiemu – kierowcy autobusu, za pełną oddania pracę i ogrom wyrozumiałości podczas półkolonii.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które uwieczniły wspomnienia z półkolonii.