30 września 2021 jest ostatnim dniem na wypełnienie obowiązku spisowego. Informujemy, że tego dnia przedłużamy czas działania punktu spisowego do godziny 20.00. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze się nie spisali do punktu spisowego w Urzędzie Gminy Mała Wieś, który w dniu 30.09.2021 będzie dla Państwa otwarty w godzinach od 7.00 do 20.00. W punkcie w trakcie spisu możecie Państwo liczyć na pomoc rachmistrza. Aby się spisać potrzebny będzie numer PESEL.