Informujemy, iż w związku z usuwaniem awarii na wodociągu gminnym w dniu 17.09.2021 r. od godz. 10 do 15 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach zasilanych przez SUW Główczyn, tj. Wilkanowo, Perki, Ściborowo, Kiełtyki, Święcice Stare, Święcice Nowe, Liwin, Lasocin, Główczyn, Murkowo,  Nakwasin, Dzierżanowo, Dzierżanowo Osada, Rąkcice.