Zapraszamy mieszkańców do udziału w badaniu ankietowym. Przedmiotem badania ankietowego jest rozpoznanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego województwa mazowieckiego.  Państwa odpowiedzi przyczynią się do wykonania Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, a także zostaną wykorzystane w realizacji innych działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie dziedzictwa kulturowego. Link do ankiety: https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6