Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś informuje, iż posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Mała Wieś odbędzie się w dniu 21 października 2021 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie porządku obrad,
a. dyskusja o planowanych wydatkach do budżetu 2022 r.,
b. dyskusja o drogowych planach inwestycyjnych na 2022 r. i kolejne lata,
c. dyskusja nad regulaminem użytkowania  i wynajmowania świetlic,
d. informacje dyrektorów szkół o sytuacji finansowej szkół,
3. Wolne wnioski.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Ze względu na trwający stan epidemii koronawirusa osoby uczestniczące na posiedzeniu  komisji proszone są o zachowanie dystansu społecznego i założenie maseczki w celu zakrycia ust i nosa.