27 października w Starostwie Powiatowym w Radomiu Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał umowę z Wójtem Gminy Zygmuntem Wojnarowskim przy kontrasygnacie Skarbnika Moniki Stypułkowskiej na kwotę 337.583,59 zł na przebudowę dróg gminnych o  numerach 290809W i 290811W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach realizacji zadania przebudowane zostaną dwa odcinki dróg o łącznej długości 1458 m.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - podpisanie umowy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - podpisanie umowyRządowy Fundusz Rozwoju Dróg - podpisanie umowy