W poniedziałek, 25 października w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie ze Starostą Płockim Sylwestrem Ziemkiewiczem. W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, Członek Zarządu Apolinary Gruszczyński oraz Radna Powiatu Anna Jachimiak. Z ramienia Urzędu Gminy Mała Wieś w spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski, Zastępca Wójta Elżbieta Marciniak, Sekretarz Ewelina Kołodziejska, Skarbnik Monika Stypułkowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pielat. Główną tematyką spotkania było omówienie spraw związanych z infrastrukturą drogową, przeanalizowanie potrzeb i planów dalszej współpracy między samorządami.