Gmina Mała Wieś otrzymała 2.609.598,00 zł na zadania inwestycyjne związane z kanalizacją i 300.000,00 zł na realizację zadań związanych z wodociągami i zaopatrzeniem w wodę w ramach środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji. To ogromny zastrzyk pieniędzy, który przyczyni się do szybszej realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie naszej gminy. Otrzymane środki gmina wydatkuje na realizację inwestycji w latach 2021-2024.