W dniu 23.11.2021 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Mała Wieś odbyło się spotkanie z sołtysami. Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski podziękował zebranym sołtysom za trud ich codziennej pracy oraz nieocenioną pomoc. Omówiono bieżące sprawy, poruszono temat funkcjonowania świetlic wiejskich, podsumowano wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego na 2021 r. oraz planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca Wójta Elżbieta Marciniak, Skarbnik Monika Stypułkowska oraz Sekretarz Ewelina Kołodziejska.

Informujemy, iż w związku z remontem przyłącza wodociągowego na wodociągu gminnym w miejscowości Brody Małe w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody  w miejscowościach Brody Małe, Gałki Stare, Gałki Nowe, Chylin, Niździn.