Gmina Mała Wieś pozyskała 139.800,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla publicznych szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach Laboratoriów Przyszłości placówki otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności: manualnych i technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Środki zostaną rozdysponowane w poniższy sposób:

– SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIERŻANOWIE – 30.000,00 zł,

– SZKOŁA PODSTAWOWA W PODGÓRZU – 30.000,00 zł,

– SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO HIPOLITA GAWARECKIEGO W MAŁEJ WSI – 79.800,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół – w ramach którego placówki otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.