Informujemy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego Gminy Mała Wieś w zakresie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Dziennego Domu „SENIOR +” w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Warszawskiej 53” oraz zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Małej Wsi, usytuowanego w budynku przy ulicy Płońskiej 2”.