Informujemy, że dyżur pracownika MODR o/Płock będzie odbywał się we wtorki  od 8.00 do 14.30 w Urzędzie Gminy Mała Wieś.

W celu omówienia spraw indywidualnych dotyczących m.in.:
– programów PROW 2014-2020,
– planów nawożenia (azotanowych),
– planów nawozowych (opartych na analizie gleby),
– dopłat bezpośrednich,
– szkoleń rolniczych,
zaleca się wcześniejsze skontaktowanie się z doradcą  i umówienie spotkania pod poniższym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Pracownik pełniący dyżur – mgr inż. Martyna Pałucha, tel: 723 436 371 / 24 268 60 99, e-mail: martyna.palucha@modr.mazowsze.pl
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Płock
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Płock
Zglenickiego 42 D
09-411 Biała

Ze względu na pandemię COVID-19 omawianie spraw indywidualnych będzie odbywało się  w wydzielonym pokoju  przeznaczonym dla interesantów Urzędu Gminy Mała Wieś.