Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi będzie nadal kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń wychowawczych do końca maja 2022 r. to jest do końca okresu zasiłkowego 2021/2022. W sprawach wypłat przyznanych świadczeń oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych należy kontaktować się jak dotychczas z pracownikiem tutejszego Ośrodka.

Od 2022r. wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko należy składać do ZUS tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. ZUS będzie przyznawał prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus na dziecko na okres do maja 2022r. rodzicowi, który obecnie nie pobiera na to dziecko świadczenia w gminie.

Natomiast od 1 lutego 2022 r. do ZUS należy składać wnioski dotyczące nowego okresu świadczeniowego – 2022/2023.