W związku z otrzymaniem pisma z dnia 01.04.2022 r. od Powiatowego Lekarza Weterynarii – przypominamy, że nadal obowiązuje rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w którym wszystkie miejscowości powiatu płockiego zostały objęte nakazem utrzymywania drobiu w zamknięciu, a zatem utrzymywanie gęsi na wybiegu jest niezgodne z obowiązującym prawem. Informację kierujemy do wszystkich rolników, hodowców drobiu oraz osób utrzymujących drób.