Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś zaprasza na obrady XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mała Wieś, które odbędą się w dniu 12 kwietnia 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś, 09-460 Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022  Gminy Mała Wieś  Nr 210/XXIX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Pielat

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).