Miło nam poinformować, że Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi zakończyło realizację projektu SIEĆ NA KULTURĘ w podregionie płockim , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, w ramach którego otrzymaliśmy sprzęt komputerowy – 4 laptopy i 2 tablety o wartości 10.974 zł, które będą wykorzystywane w bieżącej działalności placówki.

Warunkiem otrzymania sprzętu był udział w szkoleniu pracowników samorządowej instytucji kultury, a następnie zorganizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w zakresie jednej z wybranych ścieżek tematycznych. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi realizowało szkolenia z zakresu „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych” dla 12 uczniów ze Szkół Podstawowych na terenie Gminy Mała Wieś (dwie grupy po 6 osób). Podczas zajęć omówione zostały typy gier i serwisów internetowych. Uczestnicy dowiedzieli się jak tworzyć serwisy internetowe oraz gry mobilne. Poznali w jaki sposób projektować przyjazne i atrakcyjne dla użytkowników gry i gdzie je publikować Zapoznali się również ze standardami bezpieczeństwa jakie należy zachować przy publikacji stron, serwisów i gier. Wszystkie zajęcia odbywały się w formule online i prowadził je wyjątkowy trener Krystian Alabrudziński, który w sposób pełen pasji i zaangażowania przekazywał wiedzę równie wspaniałym uczestnikom zajęć, którzy okazali się niezwykle utalentowani, co zaowocowało wyjątkowymi grami jakie stworzyli w ramach warsztatów.

W ramach uroczystego podsumowania Projektu w dniu 18 marca br., w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy, wręczone zostały zaświadczenia ukończenia zajęć oraz upominki rzeczowe w podziękowaniu za zaangażowanie, sumienność, kreatywność oraz wzorową frekwencję.

Serdecznie dziękujemy Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju za możliwość wzięcia udziału w projekcie oraz za wspaniałą i owocną współpracę.

Fotorelacja

Ewa Stefaniak
Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi