W niedzielę 5 czerwca odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka, podczas których przekazano nowy sztandar i nowy samochód gaśniczy ratownictwa technicznego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, celebrowaną przez ks. Edwarda Kuzaka w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi. Po nabożeństwie, pododdziały strażackie prowadzone przez Komendanta Gminnego OSP  dh. Michała Stefaniak wraz zaproszonymi gośćmi przemaszerowały ulicami Małej Wsi na plac przed remizą strażacką w Małej Wsi, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Dnia Strażaka.

Uroczystość przebiegła według następującego porządku:

 1. wprowadzenie pocztów sztandarowych przez Dowódcę Uroczystości, złożenie meldunku Prezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP RP oraz przegląd pododdziałów,
 2. podniesienie flagi na maszt,
 3. przywitanie gości,
 4. odprowadzenie dotychczasowego sztandaru do Izby Pamięci,
 5. odczytanie Aktu Nadania Nowego Sztandaru,
 6. wbijanie gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru i dokonanie wpisu do kroniki OSP,
 7. poświęcenie nowego sztandaru,
 8. przekazanie nowego sztandaru na ręce pocztu sztandarowego,
 9. odczytanie Uchwały Prezydium Zarządu Głównego o odznaczeniu OSP w Małej Wsi Złotym Znakiem Związku,
 10. odznaczenie OSP w Małej Wsi Złotym Znakiem Związku,
 11. prezentacja Sztandaru,
 12. poświęcenie nowego lekkiego samochodu gaśniczego ratownictwa technicznego,
 13. przekazanie nowego samochodu gaśniczego ratownictwa technicznego OSP w Małej Wsi,
 14. okolicznościowe wystąpienia,
 15. zakończenie uroczystości,
 16. złożenie przez dowódcę uroczystości meldunku o jej zakończeniu.

Okolicznościowe przemówienia rozpoczął Wiceminister Aktywów Państwowych Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, który podkreślił rolę strażaków ochotników, dziękując im za służbę i poświęcenie, życząc zawsze „tyle samo powrotów, co wyjazdów do akcji” oraz wszelkiej pomyślności z okazji ich święta. Następnie Wiceminister przekazał na ręce Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego  promesę w rekordowej kwocie ponad 15 mln zł na budowę nowej oczyszczalni ścieków i modernizację dróg w Gminie Mała Wieś. Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz pogratulował jednostce pozyskania nowego samochodu gaśniczego. Kolejno o wystąpienie poproszono Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego, który podkreślił jak ważne jest nieustanne doposażanie jednostek OSP z terenu gminy w coraz to nowocześniejszy sprzęt. Wspomniał on także o wsparciu Komendy Miejskiej PSP w Płocku oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, przypominając że zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji MSWiA oraz KSRG,  Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środków Gminy Mała Wieś. Głos zabrali także: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh. Hilary Januszczyk, bryg. Włodzimierz Domański – Dowódca JRG nr 3 w Płocku, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper przemawiając w  imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Radny Powiatu Płockiego Apolinary Gruszczyński.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  gen. brygadier Andrzej Bartkowiak nie mogąc uczestniczyć w tym tak ważnym wydarzeniu, przekazał list gratulacyjny, który odczytany został przez prowadzących uroczystość.
Na zakończenie spotkania Prezes OSP w Małej Wsi dh. Marek Kozicki podziękował wszystkim gościom za wzięcie udziału w  Gminnych Obchodach Dnia Strażaka.

W uroczystości wzięli udział: Wiceminister Aktywów Państwowych Poseł na Sejm RP Maciej Małecki, bryg. Włodzimierz Domański – Dowódca JRG nr 3 w Płocku, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh. Marek Ciećwierz, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh. Hilary Januszczyk, Proboszcz Parafii w Małej Wsi ks. Edward Kuzak, Starosta Powiatu Płockiego Sylwester Ziemkiewicz,  Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Skarbnik Gminy Mała Wieś Monika Stypułkowska, Sekretarz Gminy Mała Wieś Ewelina Kołodziejska, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Radny Powiatu Płockiego Apolinary Gruszczyński, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper, Radna Gminy Mała Wieś Grażyna Kurzyńska, Radny Gminy Mała Wieś Krzysztof Dębski, Radny Gminy Mała Wieś Krzysztof Ciarka, Radny Gminy Mała Wieś dh. Piotr Nowatkiewicz, Radny Gminy Mała Wieś Zbigniew Popiołek, Radny Gminy Mała Wieś Albin Dynarek, Radny Gminy Mała Wieś Piotr Szmulewicz, pracownicy Urzędu Gminy Mała Wieś i GCK MultiOsada w Małej Wsi oraz mieszkańcy Gminy Mała Wieś.

Delegacje OSP:  OSP w Małej Wsi, OSP przy SUR w Małej Wsi, OSP w Brodach Dużych, OSP w Orszymowie, OSP w Starych Gałkach, OSP w Zakrzewie Kościelnym, OSP w Podgórzu, OSP w Bodzanowie oraz OSP w Wyszogrodzie.

Darczyńcy, fundatorzy Sztandaru dla OSP w Małej Wsi:

 1. Komendant Miejski PSP Adam Dobrosielski
 2. Wiceprezes ZOW ZOSP RP Hilary Januszczyk
 3. Z-ca Komendanta Miejskiego PSP Jacek Starczewski
 4. Komendant Powiatowy PSP Grzegorz Padzik
 5. ks. Edward Kuzak
 6. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
 7. Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz
 8. Rada Gminy Mała Wieś
 9. Bank Spółdzielczy w Małej Wsi – Prezes Zarządu Anna Jóźwiak
 10. OSP w Brodach Dużych
 11. Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolnych
 12. Urszula i Zygmunt Wojnarowscy
 13. Andrzej Pielat – Handel Okrężny Artykułami do Produkcji Rolnej Brody Duże
 14. Jacek Budnicki – Skup Złomu Mała Wieś
 15. Sylwia Chorębiewska – Hurtownia PIOSYL Mała Wieś
 16. Rodzina Sęp z Małej Wsi
 17. Stanisław Stefaniak
 18. Justyna i Albin Dynarek
 19. Marek Kozicki
 20. Ewa, Michał, Karol Stefaniak
 21. Tomasz Nowakowski
 22. Andrzej i Agnieszka Kopera
 23. Sylwia Oleksińska
 24. Piotr i Krzysztof Nowatkiewicz
 25. Magdalena i Mateusz Iwańscy
 26. Damian Jaszczak
 27. Julita, Dariusz, Sabina Nowak
 28. Hanna i Michał Rypińscy
 29. Małgorzata i Dominik Dębscy
 30. Justyna, Słąwomir, Mikołaj i Mateusz Duch
 31. Magdalena Kuczmaraska i Kami  Bernacki
 32. Ewelina i Dawid Kokosińscy
 33. Małgorzata i Krzysztof Kokosińscy
 34. Katarzyna i Kamil Dylewscy
 35. Maciej Brzeziński
 36. Wioleta i Mirosław Kopera
 37. ś.p. Robert „BOYS” Greloch

 

Fotorelacja: https://www.facebook.com/ospmalawies/photos/pcb.3307750656170935/3307741019505232/