W imieniu Mazowieckiej Izby Rolniczej, Wójta Gminy Mała Wieś oraz GCK MultiOsada w Małej Wsi, serdecznie zapraszamy dzieci rolników z terenu Gminy Mała Wieś na Półkolonie Letnie w terminie 20.07.2022-02.08.2022.
W ramach półkolonii zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat (roczniki 2006-2016) z terenu gminy Mała Wieś na 10 wyjazdów edukacyjno-rekreacyjnych, takich jak: zajęcia w parku linowym, zajęcia na basenie Podolanka, seanse w kinie Helios, zajęcia rekreacyjne w kręgielni, zajęcia rekreacyjne- laserowy paintball, zajęcia edukacyjno- rekreacyjne w ZOO, wycieczka -Płock znany i nieznany.
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr.tel: 570-604-310, 570-604-620 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi tj. 8.00-16.00. Każdy rodzic(wystarczy że podlega jeden rodzic) lub opiekun prawny będzie zobowiązany dostarczyć aktualne zaświadczenie z KRUS, że posiada ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS (również renta po zmarłym rodzicu jest kwalifikowana).

UWAGA!!! PIERSZEŃSTWO UDZIAŁU DLA DZIECI, KTÓRE NIE UCZESTNICZYŁY W PÓŁKOLONIACH W 2021 ROKU.