Na terenie oczyszczalni ścieków w Małej Wsi 24 czerwca br. przeprowadzono odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Przedsięwzięcie zorganizowano przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbierającym odpady była firma „JAREX” BORUSZEWSKA JOLANTA  z Wiśniewa. W ramach realizacji zadania 55 rolników z terenu Gminy Mała Wieś skorzystało z bezpłatnego przekazania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.