W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Płocku, 28 lipca odbyło się podpisanie umów w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania pn. „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Mała Wieś w ramach Projektu ‘’Pod Biało-czerwoną’’. Gminę Mała Wieś reprezentował Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski oraz Zastępca Skarbnika Dorota Serwińska. W ramach podpisanej umowy pozyskano kwotę 8.000,00 zł na realizację w/w zadania.