Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi informuje, iż od 1 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023.

Elektronicznie można składać wnioski za pośrednictwem:

– portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2022/2023 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2021 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.