Ostatniego dnia wakacji –  31 sierpnia 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mała Wieś odbyło się uroczyste wręczenie komputerów zakupionych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski wraz ze Skarbnikiem Gminy Moniką Stypułkowską przekazali zakupione laptopy dzieciom z terenu gminy Mała Wieś. Przekazany sprzęt komputerowy będzie wykorzystywany przez uczniów w trakcie codziennej nauki.

Celem Programu było wyeliminowanie problemu, jakim jest deficyt sprzętu komputerowego na terenach, w których funkcjonowały niegdyś PPGR. W ramach realizacji projektu zakupiono 36 laptopów o łącznej wartości – 85.460,40 zł.

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”