W dniach od 8 do 20 sierpnia odbyła się I Edycja Profilaktycznych Półkolonii Letnich – wypoczynek został zorganizowany na podstawie z art. 92c. ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). Z półkolonii skorzystało łącznie 80 dzieci. (I turnus 08.08.2022-12.08.2022, II turnus 16.08.2022-20.08.2022), opiekę nad nimi sprawowali pracownicy Gminnego Centrum Kultury MultiOsada.

Półkolonie przebiegły zgodnie z opracowanym harmonogramem dostosowanym do wieku i potrzeb uczestników. Podczas zajęć dzieci uczyły się koleżeństwa, postaw społecznych, zdrowej rywalizacji, aktywnego, bezpiecznego i kulturalnego spędzania czasu. W programie znalazły się różnorodne zajęcia integracyjne, edukacyjne, sportowe, sprawnościowe, animacyjno–kulturalne, profilaktyczne oraz filmowe.  Celem tych zajęć było ukazanie dzieciom sposobów aktywnego spędzania czasu oraz rozwój kompetencji społecznych. Każdemu uczestnikowi zapewniono obiad oraz słodką przekąskę.

Organizatorem Półkolonii była Gmina Mała Wieś, w imieniu której wypoczynek zorganizowało Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi przy wsparciu Szkoły Podstawowej im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi. Półkolonie sfinansowano ze środków budżetu Gminy Mała Wieś w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.