W ramach programu zrealizowano zadania w sołectwach Nowe Gałki i Zakrzewo Kościelne.
Zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla sołectwa Nowe Gałki” oraz „Przebudowa budynku remizy OSP w Zakrzewie Kościelnym” zostały współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022”.


#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka