Informujemy, że gospodarstwa w których wystąpiła susza w roku 2022 i w których jednocześnie istnieje zagrożenie utratą płynności finansowej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z ARiMR do dnia 15.11.2022 r. Do złożenia tego wniosku wymagane jest zgłoszenie do 31.10.2022 r. suszy poprzez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”. Aby zgłosić suszę należy posiadać profil zaufany, numer producenta rolnego i hasło. Niezbędne informacje są zamieszczone na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2?fbclid=IwAR3f_ADUQT6aGAFH8U-KLqmFnN9HDiJXEgonKK1GxbKWTqLZ1_qbcwS6K10