W czwartek, 24.11.2022 r. odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu specjalistycznego, środków ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenia niezbędnego do utrzymania umundurowania bojowego. W ramach realizacji zadania OSP-2022, zostały doposażone jednostki OSP Mała Wieś oraz OSP Stare Gałki. Pozyskane dofinansowanie umożliwiło zakup: kamery termowizyjnej, kondensacyjnej suszarki do ubrań, zestawu lanc mgłowych, ubrań specjalnych, rękawic do ratownictwa technicznego i obuwia strażackiego.

Przekazania wyposażenia dokonał Wójt Gminy Mała Wieś – Zygmunt Wojnarowski, przy udziale przedstawiciela Województwa Mazowieckiego Karoliny Koper –  Dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku. Protokoły przekazania z ramienia jednostki OSP Mała Wieś podpisał Prezes Marek Kozicki, natomiast OSP Stare Gałki reprezentował Prezes jednostki – Tomasz Stawiarski.

Całkowity koszt wyposażenia wyniósł 41.609,97 zł.

Sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka oraz wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022.

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka