Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla

Informuję, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, podjąłem decyzję o przystąpieniu gminy Mała Wieś do dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców.

Obecnie prowadzimy rozmowy z Kwalifikowanym Dostawcą Węgla Polskiej Grupy Górniczej, który przewidywany jest jako punkt dystrybucyjny na terenie gminy Mała Wieś. Zgodnie z przepisami, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego. Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę, nie uwzględnia kosztów transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Będzie można kupić do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. i następnie do 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r. Uprawnieni mieszkańcy, zainteresowani zakupem węgla, będą zobowiązani do złożenia stosownego wniosku. Wzór wniosku zostanie opublikowany.

Wójt Gminy Mała Wieś
/-/ Zygmunt Wojnarowski