14 listopada 2022 roku nastąpił końcowy odbiór prac budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi”. W obecności Wykonawcy – właściciela firmy P.H.U. Tymbud Wojciecha Szwech, Inspektorów Nadzoru: Janusza Doiczman – branża architektoniczna, Haliny Boruszewskiej – branża elektryczna, Tomasza Sęczkowskiego – branża sanitarna oraz Wójta Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego, Sekretarz Gminy Mała Wieś Eweliny Kołodziejskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi Kaliny Cybulskiej-Filińskiej, a także pracowników Urzędu Gminy Mała Wieś odebrano budynek, będący największym kompleksem edukacyjno-oświatowym zlokalizowanym na terenie Gminy Mała Wieś – mieszczącym szkołę podstawową, przedszkole samorządowe i mieszkania komunalne.

Zakres prac był obszerny, a jego realizacja stanowiła nie lada wyzwanie dla wykonawcy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i współpracy między wykonawcą, szkołą a inwestorem udało się wykonać tak skomplikowaną inwestycję bez negatywnego wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej. W ramach realizacji zadania wymieniono instalację elektryczną i oświetleniową, stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany zewnętrzne i stropy, wykonano elewację, zamontowano energooszczędne oświetlenie LED oraz pomalowano sale edukacyjne i ciągi komunikacyjne. Zakres prac objął również przebudowę kotłowni – kompleks został wyposażony w bezobsługową i ekologiczną kotłownię gazową.

Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okienno-drzwiowej i przebudową kotłowni węglowej na kotłownię gazową znacznie zmniejszy zapotrzebowanie energetyczne obiektu, skutkiem czego zmniejszą się koszty eksploatacji kompleksu. Wprowadzone energooszczędne rozwiązania przez Gminę Mała Wieś – przyczynią się do zredukowania emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego.  Dzięki nowej elewacji, budynek Szkoły Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi zyskał estetyczny, nowoczesny wygląd – powiedział Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski.

Całkowita wartość robót budowlanych – 2.989.539,99 zł

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programów: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.200.000,00 zł