Podsumowanie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem http://www.razem-dla-rozwoju.pl/aktualnosci

W lutym 2023 roku zostanie ogłoszony ostatni już, w obecnej perspektywie finansowej, nabór wniosków w zakresie: Premie na założenie działalności gospodarczej.

Zarząd oraz Rada Programowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” dziękuje wszystkim Beneficjentom za odwagę podjęcia się trudu pozyskania zewnętrznych środków wsparcia, wdrożenia ich i rozliczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków tj.: zakres operacji, formy
i warunki udzielenia wsparcia, kwoty dofinansowania, kryteria wyboru operacji oraz dokumentacja konkursowa, znajdują się na stronie www.razem-dla-rozwoju.plOperacje realizowane indywidualnie oraz w zakładce Aktualności.