W ostatni poniedziałek stycznia 2023 roku w gminie Mała Wieś odbyło się spotkanie podsumowujące efekty wielomiesięcznej pracy przy dwóch sztandarowych inwestycjach zrealizowanych w 2022 roku. Na początku wiceminister Aktywów Państwowych Poseł na Sejm RP Maciej Małecki odwiedził Szkołę Podstawową im. W. H. Gawareckiego, która dzięki pozyskanym dofinansowaniom z programów: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.200.000,00 zł została poddana termomodernizacji. Dyrektor placówki Kalina Cybulska-Filińska w obecności rodziców i uczniów szkoły podziękowała Wiceministrowi Maciejowi Małeckiemu oraz Wójtowi Gminy Zygmuntowi Wojnarowskiemu za ogromne zaangażowanie w realizację prac przeprowadzonych w szkole. Placówka w przeciągu pół roku zmieniła swoje oblicze diametralnie. Poprawiono walory estetyczne i użytkowe budynku. Po okazjonalnych przemówieniach delegacja udała się do drugiej, równie ważnej zrealizowanej inwestycji. Przy ul. Warszawskiej 31 w Małej Wsi przybyli goście uroczyście przecięli wstęgę w zmodernizowanym budynku MultiOsady. Następnie Dyrektor Ewa Stefaniak oprowadziła zebranych po zaadaptowanych pomieszczeniach. Ogrom włożonej pracy jest zauważalny na pierwszy rzut oka, budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a wnętrze zachwyca odświeżonym, nowoczesnym wyglądem. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 450.000,00 zł.

Mała Wieś jest bliska memu sercu, raduję się patrząc na efekty Waszej pracy. Dzięki dobrej współpracy na linii samorząd-rząd udało się zrealizować tak ważne, z punktu widzenia mieszkańców inwestycje – powiedział wiceminister Aktywów Państwowych Poseł na Sejm RP Maciej Małecki.