Wójt Gminy Mała Wieś ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi. Oferty należy składać w terminie do 06.02.2023 r. do godziny 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Małej Wsi”. Szczegółowe informacje w BIP.