Urząd Gminy Mała Wieś informuje o terminach odbioru odpadów gabarytowych (meble, zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, zużyte opony max 4 szt.) z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Mała Wieś:

21.04.2023 r. (piątek) – Kiełtyki, Ściborowo, Perki, Stare Święcice, Nowe Święcice, Nakwasin, Brody Duże, Podgórze Parcele, Podgórze, Przykory,
24.04.2023 r. (poniedziałek) – Lasocin, Dzierżanowo, Główczyn, Liwin, Rąkcice, Murkowo,
25.04.2023 r. (wtorek)Borzeń, Wilkanowo, Orszymowo, Stare Arciszewo, Nowe Arciszewo,
26.04.2023 r. (środa) – Niździn, Nowe Gałki, Stare Gałki, Brody Małe, Węgrzynowo,
27.04.2023 r. (czwartek) – Chylin, Zakrzewo, Kupise,
29.04.2023 r. (sobota) – Mała Wieś.