We wtorek, 11.04.2023 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 575/400/23 przyznał Gminie Mała Wieś dofinansowanie na zadanie określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 150.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Mała Wieś – Borzeń”.
Inwestycja objęta niniejszym wnioskiem poprawi dostępność transportową oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego na odcinku 1448 metrów. Realizacja przedsięwzięcia korzystnie wpłynie na jakość połączeń drogowych w gminie.