W związku z dużym zainteresowaniem rolników możliwością uzyskania bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe doradca MODR Warszawa o/Płock będzie pełnić dyżur w Urzędzie Gminy Mała Wieś w następujące dni:

– wtorki 8.00 – 14.00

– czwartki 8.00 – 14.00

Ze względu na indywidualną analizę sytuacji gospodarstwa pod względem wnioskowania
o dodatkowe płatności oraz ekoschematy obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 723 436 371

Martyna Pałucha – doradca rolniczy