Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 18.05.2023 roku ogłosiło wyniki pierwszego naboru w ramach Programu budowy przyszkolnych hal OLIMPIA. Gmina Mała Wieś na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Podgórzu” pozyskała ponad 2 miliony złotych dofinansowania.
W ramach realizacji zadania zaplanowano budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 15 m x 28 m wraz z niezbędnym zapleczem hali oraz zadaszeniem o stałej konstrukcji. Ponadto zostanie zakupiona strzelnica laserowa oraz mobilna scena.