Gmina Mała Wieś zgodnie z art. 14a znowelizowanej ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe niniejszym informuje, iż posiada do sprzedaży końcowej w preferencyjnej cenie: 1 900,00 zł brutto/tonę 50,87 t węgla:

– orzech: 15,110 t

– groszek: 28,560 t

– miał: 7,200 t

W związku z powyższym wnioski złożone do 15 kwietnia 2023 r. zostają anulowane. Zgodnie z nowymi warunkami Wnioskodawca może zakupić dowolną ilość węgla, do wyczerpania zapasów magazynowych.
Składanie wniosków trwa do 23 czerwca 2023 r. i prawo do niego mają również mieszkańcy spoza Gminy Mała Wieś – przy czym muszą okazać zaświadczenie Wójta/Burmistrza potwierdzające uprawnienie do zakupu węgla.
Wnioski można składać:
– osobiście w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, w biurze podawczym (pokój nr 1 na parterze)
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przy czym w przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej www.malawies.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mała Wieś.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 24 269 77 98 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Małej Wsi – pok. nr 2.