Urząd Gminy w Małej Wsi informuje, iż od 1 czerwca 2023 r. zmieniają się numery kont bankowych odnośnie wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Każdy kontrahent będzie posiadał indywidualny numer konta do wpłat za wodę i ścieki, który będzie widniał na fakturze.