W związku z awarią SUW w Główczynie w dn. 27.06.2023 r. informujemy, że począwszy od dn. 28.06.2023 r. od godz. 8:00 do czasu usunięcia ww. awarii nastąpi przerwa w dostawie wody w następujących miejscowościach: Główczyn, Dzierżanowo, Dzierżanowo Osada, Rąkcice, Liwin, Lasocin, Nakwasin, Święcice Nowe i Stare, Kiełtyki, Ściborowo, Orszymowo, Wilkanowo, Perki, Borzeń. Prosimy o zabezpieczenie zapasu wody na czas usuwania awarii.