7 czerwca 2023 r. w godzinach 8:30-12:30 przy Szkole Podstawowej w Małej Wsi odbył się Ekologiczny Piknik Rodzinny. Głównym celem imprezy było budowanie postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska oraz pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej.

W pikniku uczestniczyli: Dyrektor Wydziału Zamiejscowego w Płocku WFOŚiGW w Warszawie Magdalena Grodecka, Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski, Sekretarz Gminy Ewelina Kołodziejska, uczniowie z terenu gminy wraz z nauczycielami i opiekunami, Ochotnicza Straż Pożarna i Policja. W ramach wydarzenia przeprowadzono różnorodne działania edukacyjne i rozrywkowe, m.in.: spektakl ekologiczny zaprezentowany przez Teatr KATARYNKA, rozstrzygnięcie konkursu „Kwiaty w graty”, warsztaty aktorskie, zajęcia z animatorami, piana party, dmuchańce i trampoliny. Dziękujemy za tak liczne przybycie i aktywny udział w wydarzeniu.

Organizatorem wydarzenia była Gmina Mała Wieś wraz ze Szkołą Podstawową im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi. Zadanie pn. „Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu „Rodzinny Piknik Ekologiczny”. Honorowy Patronat nad piknikiem objęła Minister Klimatu i Środowiska-Anna Moskwa.

 

Zadanie pn. „Organizacja ekologicznego pikniku rodzinnego przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 30.000,00 zł”