W czwartek, 3 sierpnia 2023 roku dokonano oficjalnego odbioru czterech dróg zmodernizowanych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Mała Wieś”. Łączna długość zmodernizowanych dróg wyniosła ponad 5 kilometrów.

Zakres umowy zawartej z wykonawcą – firmą DROG-BET Marcin Głuchowski obejmował przebudowę poniższych dróg gminnych:
– Przebudowa drogi gminnej w Chylinie – 524 m,
– Przebudowa drogi gminnej w m. Chylin – 890 m,
– Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach – 806 m,
– Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin – 2870 m.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 2.738.657,61 zł. Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.601.724,73 zł.

Inwestycje drogowe są priorytetowymi zadaniami dla samorządu, modernizacja ponad 5 kilometrów dróg w ramach jednego zadania była największym tego typu przedsięwzięciem w historii gminy. Dzięki dobrej współpracy na linii rząd-samorząd oraz efektywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych możliwa jest realizacji tego typu inwestycji. Poprawa stanu lokalnych dróg skróci dojazd służb ratunkowych, poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników infrastruktury oraz uczyni transport kołowy bardziej efektywnym  – powiedział Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski.