3 września 2023 roku odbyły się Dożynki Powiatu Płockiego w Radzanowie. Gminę Mała Wieś podczas uroczystości dożynkowych reprezentowała delegacja na czele z Wójtem Gminy Zygmuntem Wojnarowskim. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele p. w. św. Floriana w Radzanowie. Wieniec, który reprezentował Gminę Mała Wieś w korowodzie dożynkowym, został wykonany przez Sołectwo Stare Arciszewo. Wieniec  nawiązywał do klasycznego kształtu korony uwieńczonej krzyżem, do jego wytworzenia wykorzystano kłosy zbóż: owsa, żyta, pszenicy i jęczmienia z tegorocznych zbiorów.