W czwartek, 12 października 2023 r., w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski, Skarbnik Gminy Monika Stypułkowska oraz Wojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski w obecności Senatora RP Marka Martynowskiego podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 290819W w m. Brody Duże” na kwotę 642.736,57 zł. Gmina otrzymała dotację ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie na realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest budowanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.